Tingshusgatan 2

281 31 Hässleholm

Tel: 0451-26 70 20

 

 Anhörig- och Pensionärscentra

 SENIOREN Hässleholm

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Webmaster:
   Bo Mårtensson 
                              

                            
 

Hem

Styrelse

Bokningar

Föreningar

Café

Träslöjd

Vävstuga

Lokaler

Bilder

 

Välkommen till Senioren

 

 

Kärnverksamheten
    
Senioren är sedan invigningen 2003 öppen för anhörigvårdare och alla pensionärer i Hässleholms kommun. De pensionärsföreningar och organisationer, som är representerade i Senioren, har möjlighet att kostnadsfritt utnyttja lokalerna för att arrangera möten och annan verksamhet, viktiga inslag för äldre och rörelsehindrade personers chans till ett aktivt liv.   

  Kommunens anhörigkonsulent och frivilligsamordnare har sin administrativa och sociala verksamhet på Senioren.
 Dessutom har handikappomsorgen och den för föreningarna/organisationerna gemensamma Väntjänsten sina verksamheter på Senioren. Detta är fristående verksamheter men Seniorens styrelse ser som sin uppgift att stödja dem.

Föreningsverksamheten 
    
Flera av de föreningar/organisationer, som har sina kontorsexpeditioner på Senioren, har merparten av sina sammanträden, studiecirklar och andra aktiviteter förlagda hit. Dessutom har HRF haft styrelsemöten, studiecirklar och medlemsmöten på Senioren.

     En gång i veckan spelas Canasta på Senioren, även pensionärs- och klubbridge spelas flera gånger i veckan.

  


  Veckans verksamheter hittar du på informationstavlan till höger innanför dörrarna. Det finns även en anslagstavla där organisationerna informerar om sina verksamheter. Under "Föreningsnytt" i tidningen Norra Skåne hittar du organisationernas annonser om träffar mm.

  Senioren är en plats där man kan bryta sin isolering och/eller knyta kontakter med personer i samma situation.

  Hos oss kan Du dessutom delta i:

bullet Anhöriggrupp
bullet Tisdagsträff
bullet Vävgrupp
bullet Snickerigrupp
bullet Studiecirkel
bullet Canasta- och bridgespel

  Du kan även:

bullet Läsa dagstidningar
bullet Lyssna på föredrag

  Senioren är en ideell organisation med en årsstämma där alla Hässleholms pensionärer och anhörigvårdare har rösträtt. 
  Årsstämman har valt en styrelse med nio ordinarie ledamöter.

  Har du tips eller synpunkter kan du vända dig till:
Ordföranden Bo Mårtensson 
Vice ordföranden Lisen Ekdahl
Kassören Ingela Lindau 
Sekreteraren Birgitta Huovila

 Senioren når du på telefon 0451-26 70 20.

  ÄN EN GÅNG
  VÄLKOMMEN TILL SENIOREN!

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

SENIOREN